Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/48/2021

(FO) Kontár Peter (09.09.1987)

Inovecká 2028, 90301 Senec

Spisová značka, typ konania:
31OdK/48/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
Stav konania:
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kontár Peter, Inovecká 2028, 90301 Senec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie