Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/101/2021

(FO) Zakály Kristián (26.02.1975)

Okoličná na Ostrove , 94613 Okoličná na Ostrove

Spisová značka, typ konania:
29OdK/101/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Gál
Správca:
od 11.09.2021
Stav konania:
11.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
24.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zakály Kristián, , 94613 Okoličná na Ostrove, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--