Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/164/2021

(FO) Buchala Štefan (10.07.1963)

Rumanová 269, 95137 Rumanová

Spisová značka, typ konania:
31OdK/164/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
16.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
17.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.09.2021 - Vyhlásený konkurz
16.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Buchala Štefan, 269, 95137 Rumanová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--