Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/93/2021

(FO) Cisár Jozef (25.09.1978)

Záhumnie 82, 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
29OdK/93/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Gál
Správca:
Stav konania:
01.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cisár Jozef, Záhumnie 82, 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--