Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/268/2021

(FO) Bada Vladimír (07.03.1967)

Horné Strháre 43, 99103 Horné Strháre

Spisová značka, typ konania:
5OdK/268/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
03.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bada Vladimír, 43, 99103 Horné Strháre, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie