Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/268/2021

(FO) Raninec Marián (13.10.1981)

Svätoplukova 2720, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
3OdK/268/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Stav konania:
14.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
23.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Raninec Marián, Svätoplukova 2720, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--