Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/269/2021

(FO) Čonka Maroš (24.10.1973)

Levočská 5263, 05801 Poprad

Spisová značka, typ konania:
3OdK/269/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
14.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
23.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
14.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čonka Maroš, Levočská 5263, 05801 Poprad, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--