Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/251/2021

(FO) Ábrahámová Erika (25.01.1964)

Kostolná 243 , 93016 Vydrany

Spisová značka, typ konania:
36OdK/251/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ábrahámová Erika, Kostolná 243 , 93016 Vydrany, Slovensko
Lehoty:
30.10.2021 Sobota
základná prihlasovacia lehota
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie