Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/252/2021

(FO) Botlóová Lucia (17.02.1988)

Veterná ulica 958/57 , 93039 Zlaté Klasy

Spisová značka, typ konania:
36OdK/252/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
od 15.09.2021
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Botlóová Lucia, Veterná ulica 958/57 , 93039 Zlaté Klasy, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie