Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/177/2021

(FO) Husárová Alžbeta (20.10.1952)

Červenica 66 , 08207 Tuhrina

Spisová značka, typ konania:
2OdK/177/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Husárová Alžbeta, Červenica 66 , 08207 Tuhrina, Slovensko
Lehoty:
25.10.2021 Pondelok
Husárová - lehota na prihlasovanie pohľadávok.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--