Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/179/2021

(FO) Harhovská Mária (13.11.1962)

Gánovská 300/88 , 05801 Gánovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/179/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 15.09.2021
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Harhovská Mária, Gánovská 300/88 , 05801 Gánovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie