Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/180/2021

(FO) Grundzová Mária (29.03.1971)

Študentská 1467/30 , 06901 Snina

Spisová značka, typ konania:
2OdK/180/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Grundzová Mária, Študentská 1467/30 , 06901 Snina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--