(PO) INTER CARGO TRANSPORT s.r.o. v likvidácii, IČO 35975911

Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
33K/37/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
--
Stav konania:
12.10.2021 - Zastavené konkurzné konanie, nedostatok majetku
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
18.09.2021 - Začaté konkurzné konanie
12.10.2021 - Zastavené konkurzné konanie
Navrhovatelia:
INTER CARGO TRANSPORT s.r.o. v likvidácii, IČO 35975911, Dostojevského rad 5, 81109 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--