Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/181/2021

(FO) Franta František (29.05.1967)

Veterná ulica 845, 94354 Svodín

Spisová značka, typ konania:
31OdK/181/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Franta František, Veterná ulica 845, 94354 Svodín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--