Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/185/2021

(FO) Ďurinová Kvetoslava (06.03.1963)

Šurany , 94201 Šurany

Spisová značka, typ konania:
23OdK/185/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
24.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2021 - Vyhlásený konkurz
24.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ďurinová Kvetoslava, , 94201 Šurany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--