Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/112/2021

(FO) Szórádová Katarína (26.12.1961)

Malá Jarková 48/27 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
29OdK/112/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Gál
Správca:
Stav konania:
21.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Szórádová Katarína, Malá Jarková 48/27 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--