Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/180/2021

(FO) Frantová Angelika (13.09.1975)

Veterná 845/16 , 94354 Svodín

Spisová značka, typ konania:
27OdK/180/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 08.09.2021
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Frantová Angelika, Veterná 845/16 , 94354 Svodín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--