Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/190/2021

(FO) Trnka Henrich (11.07.1972)

Kolta 161, 94133 Kolta

Spisová značka, typ konania:
28OdK/190/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 18.09.2021
Stav konania:
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Trnka Henrich, 161, 94133 Kolta, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--