Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/272/2021

(FO) Grundzová Viera (06.09.1958)

Kružlová 83 , 09002 Kružlová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/272/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
od 17.09.2021
Stav konania:
13.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2021 - Vyhlásený konkurz
13.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Grundzová Viera, Kružlová 83 , 09002 Kružlová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--