Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/280/2021

(FO) Čikala Ladislav (08.08.1993)

Pod Šibenou 563, 09431 Hanušovce nad Topľou

Spisová značka, typ konania:
5OdK/280/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
22.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
27.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Čikala Ladislav, Pod Šibenou 563, 09431 Hanušovce nad Topľou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 9 368,08 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--