Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/194/2021

(FO) Dráfiová Tünde (08.05.1975)

Cisarská Bašta 552/6 , 94001 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
31OdK/194/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
od 18.09.2021
Stav konania:
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dráfiová Tünde, Cisarská Bašta 552/6 , 94001 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--