(FO) Kubovič Ján (07.12.1979)

Ulica kpt. Nálepku 852, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Spisová značka, typ konania:
29NcKR/1/2015, Iné
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
11.07.2016 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
28.10.2015 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
11.07.2016 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Košara Matúš, JUDr., Piaristická 46/276 , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie