Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/214/2021

(FO) Dzurňák Gerhard (22.12.1964)

Hlavná 478, 05333 Nálepkovo

Spisová značka, typ konania:
32OdK/214/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
11.01.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
30.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
11.01.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Dzurňák Gerhard, Hlavná 478, 05333 Nálepkovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie