Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/183/2021

(FO) Bonk Vladimír (31.12.1962)

Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/183/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
11.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
27.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2021 - Vyhlásený konkurz
11.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bonk Vladimír, , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--