Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/55/2021

(FO) Pancuráková Mária (01.01.1975)

Láb 45 , 90067 Láb

Spisová značka, typ konania:
31OdK/55/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
od 18.09.2021
Stav konania:
27.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
27.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Pancuráková Mária, Láb 45 , 90067 Láb, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie