Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/54/2021

(FO) Ondrovič Marek (05.03.1981)

Svätoplukova 2649, 90201 Pezinok

Spisová značka, typ konania:
31OdK/54/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
od 22.09.2021
Stav konania:
24.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.09.2021 - Vyhlásený konkurz
24.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Ondrovič Marek, Svätoplukova 2649, 90201 Pezinok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie