Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/52/2021

(FO) Ukropec Marek (29.08.1980)

Bzovícka 3175, 85107 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
31OdK/52/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
od 18.09.2021
Stav konania:
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ukropec Marek, Bzovícka 3175, 85107 Bratislava-Petržalka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie