Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/57/2021

(FO) Danihelová Anna (27.06.1957)

Skuteckého 16 , 90101 Malacky

Spisová značka, typ konania:
31OdK/57/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
od 18.09.2021
Stav konania:
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
31.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Danihelová Anna, Skuteckého 16 , 90101 Malacky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie