Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/38/2021

(FO) Lakatoš Bartolomej (10.08.1983)

Hlavná ulica 2, 07643 Boťany

Spisová značka, typ konania:
9OdK/38/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Branislav Gazdag
Správca:
od 15.09.2021
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lakatoš Bartolomej, Hlavná ulica 2, 07643 Boťany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie