Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/39/2021

(FO) Rác Daniel (13.01.1966)

Pri Železničnej Stanici 1186, 04017 Košice-Barca

Spisová značka, typ konania:
9OdK/39/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Branislav Gazdag
Správca:
od 15.09.2021
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Rác Daniel, Pri Železničnej Stanici 1186, 04017 Košice-Barca, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie