Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/4/2021

(FO) Pásztorová Jolana (03.10.1951)

Číž 92 , 98043 Číž

Spisová značka, typ konania:
5OdS/4/2021, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
11.09.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
15.11.2021 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
25.08.2021 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
11.09.2021 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Pásztorová Jolana, Číž 92 , 98043 Číž, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie