Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/199/2021

(FO) Veselý Mário (07.07.1990)

Nitra , 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
27OdK/199/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
21.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Veselý Mário, , 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--