Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/128/2021

(FO) Herák Henrich (08.01.1994)

Ul. J. Kollára 6589, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
29OdK/128/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Gál
Správca:
Stav konania:
03.12.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
03.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2021 - Vyhlásený konkurz
03.12.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Herák Henrich, Ul. J. Kollára 6589, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--