Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/201/2021

(FO) Búžiková Iveta (26.11.1975)

1.mája 1311/47 , 95301 Zlaté Moravce

Spisová značka, typ konania:
28OdK/201/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 22.09.2021
Stav konania:
22.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Búžiková Iveta, 1.mája 1311/47 , 95301 Zlaté Moravce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--