Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/60/2021

(FO) Michal Roman (29.07.1963)

Palkovičova 216, 82108 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
31OdK/60/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Milan Krajči
Správca:
od 02.10.2021
Stav konania:
30.11.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
06.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.10.2021 - Vyhlásený konkurz
30.11.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Michal Roman, Palkovičova 216, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie