Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/270/2021

(FO) Parčiová Anna (26.08.1977)

Podvrch 798 , 91616 Krajné

Spisová značka, typ konania:
40OdK/270/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Parčiová Anna, Podvrch 798 , 91616 Krajné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie