Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/276/2021

(FO) Bielik Pavol (25.07.1967)

Horná Streda 212, 91624 Horná Streda

Spisová značka, typ konania:
40OdK/276/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bielik Pavol, 212, 91624 Horná Streda, Slovensko
Lehoty:
30.09.2021 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
02.11.2021 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.11.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
15.11.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
02.12.2021 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie