Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/91/2021

(FO) Boďa Zdenko (16.09.1975)

Partizánska 468/72 , 03901 Turčianske Teplice

Spisová značka, typ konania:
1OdK/91/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Boďa Zdenko, Partizánska 468/72 , 03901 Turčianske Teplice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--