Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 10OdK/92/2021

(FO) Tichák Roman (08.05.1974)

Školská 448, 01341 Dolný Hričov

Spisová značka, typ konania:
10OdK/92/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Andrea Gulčiková
Správca:
od 17.09.2021
Stav konania:
17.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tichák Roman, Školská 448, 01341 Dolný Hričov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--