Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-31OdK/64/2021

(FO) Sláviková Dominika (06.07.1993)

Lachová 1610/35 , 85103 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
B1-31OdK/64/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Mestský súd Bratislava III, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Stav konania:
27.06.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.06.2023 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 02.10.2021
do 26.06.2023
Navrhovatelia:
Sláviková Dominika, Lachová 1610/35 , 85103 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie