Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/67/2021

(FO) Hamlík Andrej (06.05.1993)

Milana Marečka 6103, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves

Spisová značka, typ konania:
31OdK/67/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Hlistová
Správca:
Stav konania:
08.02.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.10.2021 - Vyhlásený konkurz
08.02.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hamlík Andrej, Milana Marečka 6103, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie