Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/38/2021

(FO) Mäsiarová Silvia (18.03.1981)

Modra , 90001 Modra

Spisová značka, typ konania:
29OdK/38/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
13.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.11.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mäsiarová Silvia, , 90001 Modra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie