Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/302/2021

(FO) Kukula Ján (20.09.1985)

Strážovská 4 , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
5OdK/302/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
21.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
21.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kukula Ján, Strážovská 4 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--