(FO) Leška Peter (30.11.1987)

Tekovská 1303, 81229 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
3K/20/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
14.10.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
14.10.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Leška Peter, Tekovská 1303, 81229 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 236 338,00 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie