Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/290/2021

(FO) Balog Róbert (18.10.1993)

Nitra nad Ipľom , 98557 Nitra nad Ipľom

Spisová značka, typ konania:
4OdK/290/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Martina Holecová
Správca:
Stav konania:
23.04.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
25.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.09.2021 - Vyhlásený konkurz
23.04.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Balog Róbert, , 98557 Nitra nad Ipľom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie