Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/292/2021

(FO) Tremba Rudolf (17.05.1988)

Nábrežie Rimavy 450, 98101 Hnúšťa

Spisová značka, typ konania:
4OdK/292/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
30.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tremba Rudolf, Nábrežie Rimavy 450, 98101 Hnúšťa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie