Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/294/2021

(FO) Danyiová Dorota (20.09.1982)

Rimavská Seč 542 , 98042 Rimavská Seč

Spisová značka, typ konania:
4OdK/294/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
30.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Danyiová Dorota, Rimavská Seč 542 , 98042 Rimavská Seč, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie