Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/114/2021

(FO) Hlásnik Branislav (30.01.1971)

Lietavská 3093, 85106 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/114/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
28.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.08.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--