Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/322/2021

(FO) Karvayová Eva (26.09.1981)

Harmanec 23, 97603 Harmanec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/322/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
29.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
10.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Karvayová Eva, 23, 97603 Harmanec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie