Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/312/2021

(FO) Sluková Marianna (19.08.1956)

Plevník-Drienové 478, 01826 Plevník-Drienové

Spisová značka, typ konania:
40OdK/312/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
29.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.09.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sluková Marianna, 478, 01826 Plevník-Drienové, Slovensko
Lehoty:
14.10.2021 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.11.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
23.11.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
29.11.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
15.12.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie